×

Het ziekmelden / afmelden van uw kind kan op meerdere manieren:

  1. Door middel van het sturen van een e-mailbericht naar leerlingloket@capellen.nl, inclusief vermelding van voornaam, achternaam, klas en de reden van de afmelding.
  2. Via de web-app (te bereiken via de volgende link) van Somtoday, Binnenkort is het ook mogelijk om uw kind af te melden via de Somtoday-ouder-app.
  3. Natuurlijk kan het ook gewoon door te bellen met school via het algemene telefoonnummer van de Capellen Campus: 038-4262850.

Wilt u verlof aanvragen voor één of meerdere dagen? Vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het in bij het leerlingenloket. De directeur beslist of het verlof wordt toegestaan.

Ouderraad

We houden graag nauw contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. We willen graag weten hoe u over het onderwijs denkt. Daarom is er een oudercommissie in de school. Daarin zitten ouders van kinderen uit verschillende klassen.

De ouderraad is een klankbord voor de directeur en de coördinator van de onderwijsroute. Eens per zes weken bespreken de leden van de commissie het beleid van de school. Zowel commissieleden als directeur en coördinator van de onderwijsroute kunnen onderwerpen op de agenda plaatsen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de ouderraad via dit mailadres: mensenjij-or@freedom.nl

Contact

Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
contact@route-enjij.nl