×

Het ziekmelden / afmelden van uw kind kan op meerdere manieren:

  1. Door middel van het sturen van een e-mailbericht naar leerlingloket@capellen.nl, inclusief vermelding van voornaam, achternaam, klas en de reden van de afmelding.
  2. Via de web-app (te bereiken via de volgende link) van SOMtoday, Binnenkort is het ook mogelijk om uw kind af te melden via de SOMtoday-ouder-app.
  3. Natuurlijk kan het ook gewoon door te bellen met school via het algemene telefoonnummer van de Capellen Campus: 038-4262850.

Zodra je kind weer naar school gaat, willen we je verzoeken om je kind weer beter te melden op een van bovenstaande manieren.

Wilt u verlof aanvragen voor één of meerdere dagen? Vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het in bij het leerlingenloket. De directeur beslist of het verlof wordt toegestaan.

Contact

Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
contact@route-enjij.nl