×

Jaarkarakteristieken

Bovenbouwroute &JIJ hanteert de ontwikkelingsfasen van het kind zoals deze zijn verwoord in de zogeheten jaarkarakteristieken. We bieden de leerstof per jaar zo aan dat die nauw aansluit bij de belevingswereld en ontwikkelingsfase van de leerling op dat moment.

Klas 9/Klas 3

In klas 9 komen de leerlingen meer in de puberteit. Een 9e-klasser kan erg zwart-wit oordelen en gaat graag de confrontatie aan. De leerling in de 9e klas zoekt naar een nieuwe verhouding tussen de eigen binnenwereld en de buitenwereld. Dit geeft veel beweging en disharmonie. Het eigen oordeelsvermogen wordt steeds sterker. Het zelfstandig denken moet helpen, structuur aan te brengen in de eigen chaos. Leren vertrouwen op het eigen oordeel is een opgave voor elke 9e-klasser: zelf leren, zelf oordelen, zelf vormgeven, zelf doelen stellen. Een docent wordt gewaardeerd om zijn vakkennis en door hoe hij zich manifesteert als mens. De leerstof wordt zo concreet mogelijk aangeboden, zonder al te veel theorie.

Klas 10/Klas 4

Bij de 10e-klasser treedt een verdergaande individualisering op. Er ontstaat meer ‘binnenwereld’. De eigen positie ten opzichte van de buitenwereld lijkt steeds groter te worden. Sommige 10e-klassers kunnen zich eenzaam gaan voelen. In het kunstzinnige worden nieuwe werkelijkheden objectief en kritisch weergegeven. Vorm en kleur worden weer meer toegepast. In het oordelen ontstaat meer ruimte voor nuances en voor harmonie. In het leren komt een verschuiving van kennis naar het ontwikkelen van inzicht. Er kan naar verbanden worden gekeken en naar theoretische kaders. Belangrijk is dat theorie en werkelijkheid met elkaar verbonden blijven. Vanuit de theorie kan de wereld begrepen worden en houvast bieden aan de zoekende 10e-klasser.

Klas 11/Klas 5

De 11e-klasser oefent en ontwikkelt het eigen oordeelsvermogen. Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen ‘mijn wereld’ en ‘de wereld’. De 11e-klasser gaat standpunten innemen, die soms heftig worden verdedigd maar ook snel weer kunnen worden losgelaten. Karakteristiek is het wegen van eigen en andermans opvattingen, normen en waarden. Het zelfbewustzijn groeit en er ontstaat gevoel voor de eigen biografie. De innerlijke motivatie wordt sterker en idealen worden zichtbaar. De 11e-klasser krijgt oog voor de eigen beperkingen. Daarmee leren omgaan, kan aanvankelijk gevoelens van onmacht geven. Het gegroeide oordeelsvermogen maakt voor de 11e-klasser inzicht en keuzes mogelijk.

Klas 12/Klas 6

De 12e-klasser wordt zelfstandiger, krijgt meer vertrouwen in zichzelf en ontwikkelt zicht op de eigen kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezenlijke van de dingen komt op. De jongvolwassen 12e-klasser krijgt het vermogen daar creatief en scheppend mee om te gaan. De leerling in klas 12 krijgt een brede afronding aangeboden van het vrijeschoolonderwijs. De stof in de periodevakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden.

Contact

Lassuslaan 232
8031 XM Zwolle
contact@route-enjij.nl