×

Ouders

We vinden het contact tussen ouders en coaches of vakexperts erg waardevol. Twee keer per jaar houden we driehoeksgesprekken, waarin uw kind zijn of haar ontwikkeling in een presentatie laat zien.

Ook houden we voor iedere klas ouderavonden, zodat ouders elkaar en de coaches en vakexperts kunnen ontmoeten. Op de klassikale ouderavonden wordt inhoudelijk ingegaan op het onderwijs. We bespreken de ontwikkelingsfase van uw kind, het leerplan of de periodeprojecten. Natuurlijk kunnen ook allerlei praktische zaken geregeld worden, zoals een schoolkamp of stage.

Naast de jaarlijkse vaste contactmomenten kunt u natuurlijk altijd zelf contact opnemen als u vragen heeft. De coach van uw kind of de vakexpert maakt graag tijd voor u!

SomToday

Op de app Somtoday vindt u lesroosters en vorderingen van uw kind en ontvangt u berichten van school. U kunt zich er ook aanmelden voor oudergesprekken en andere bijeenkomsten. U krijgt als ouders aan het begin van het schooljaar een persoonlijke inlogcode.

Hier kunt u inloggen in Somtoday

Doorgeven van ziekte of afmelden van de leerling

Het ziekmelden / afmelden van uw kind kan op meerdere manieren:

  1. Door middel van het sturen van een e-mailbericht naar leerlingloket@capellen.nl, inclusief vermelding van voornaam, achternaam, klas en de reden van de afmelding.
  2. Via de web-app (te bereiken via de volgende link) van SOMtoday, Binnenkort is het ook mogelijk om uw kind af te melden via de SOMtoday-ouder-app.
  3. Natuurlijk kan het ook gewoon door te bellen met school via het algemene telefoonnummer van de Capellen Campus: 038-4262850.

Zodra je kind weer naar school gaat, willen we je verzoeken om je kind weer beter te melden op een van bovenstaande manieren.

Verlofaanvraag

Wilt u verlof aanvragen voor één of meerdere dagen? Vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het in bij het leerlingenloket. De directeur beslist of het verlof wordt toegestaan.

Lestijden

Op &Jij werken we zoveel mogelijk met een vierkant lesrooster. De lestijden komen er dan als volgt uit te zien.

lesuur

van

tot

1

08.30u

09.00u

2

09.00u

09.30u

3

09.30u

10.00u

kleine pauze

10.00u

10.20u

4

10.20u

10.50u

5

10.50u

11.20u

6

11.20u

11.50u

7

11.50u

12.20u

grote pauze

12.20u

13.05u

8

13.05u

13.35u

9

13.35u

14.05u

10

14.05u

14.35u

11

14.35u

15.05u


Handige documenten

Contact

Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
contact@route-enjij.nl